ชุดนิสิต

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เวลาในประเทศอังกฤษ

เวลา

  • ประเทศอังกฤษเวลาจะเดินช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 26 มีนาคม (ใช้มาตรฐานเวลา GMT UTC+0)
  • ประเทศอังกฤษเวลาจะเดินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 29 ตุลาคม (ใช้มาตรฐานเวลา GMT UTC+1)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น